Hva hesten fortelte til dyretolk Sissel Grana, og hva som skjedde 13 år senere.

les mer