Om Sissel Grana

IMG_9096 sissel og shanaSissel Grana er født i 1970. Hun har arbeidet som dyretolk og healer på heltid siden 2007. Sissel er gift og har to barn.

Sissels utdannelser:

  • 7 årig universitetsutdannelse innen bl.a. bilogi, norsk, filosofi,  sosialantropologi, pedagogikk og spesialpedagogikk.
  • Rideinstruktør fra Norsk hestesenter Starum
  • Hundetrener og atferdstrener, utdannet av Turid Rugaas.
  • Alternative kurs/utdannelser innen meditasjon, indre ro, regresjon, hypnoterapi, healing, dyrekommunikasjon, mediumskap, klarsyn,  3 årig enhetsterapi-utdannelse med mer.

Arbeidserfaring:

  • Arbeidet med hest og hund i Norge, England og New Zealand.
  • Arbeidet på gård
  • Spesialpedagog med lang erfaring med elever med ulike utfordringer, fremmedspråklige, døve, ulike lærevansker, og voksne som har psykiske problemer og/eller rusproblemer. Sissel har arbeoidet ved vanlige skoler, i voksenopplæring og ved spesialskoler.
  • Avdelingsleder ved ungdomsskole.
  • Jobbet med dyrekommunikasjon, livsveiledning og healing på heltid siden 2007
  • Kurs og opplæring innen dyrekommunikasjon, healing og åndelighet. Driver Dyretolkskolen.no og Sjamanskolen.no