Jeg har aldri vært glad i såkalte mentaltester av dyr. Dyr som fungerer godt i hverdagen, kan bli «vippet av pinnen» under slike tester, og således score dårligere enn det de ville gjort i normale situasjoner.
 
Når en vet det, er det verdt å merke seg at hunden Teddy får topp vurdering av en tidligere politimann med 33 års erfaring fra Politiets hundetjeneste!
 
Her kan du lese vurderingen i sin helhet:
 
KITTIL HAUGENS HUNDESKOLE
MENTAL VURDERING OG BESKIVELSE AV «TEDDY»
17.11.20 ble jeg kontaktet av hundeeier Joraand Stavåsen som ønsket en faglig vurdering av sin hund «Teddy». Grunnen til dette er at politiet har begjært hunden avlivet på grunn av at den har bitt et menneske. Viser forøvrig til andre dokumenter i saken.
Torsdag 19.11.20 ble en slik vurdering foretatt av meg i Skien
MIN BAKGRUNN
Min bakgrunn når det gjelder det hundefaglige, har jeg fra Hundetjenesten i politiet.
Jeg har jobbet på Hundetjenesten i 33 år, har hatt 5 godkjente polititjeneste hunder, er utdannet instruktør og dommer for Hundekjeksen og har hatt instruktør ansvar sentral og lokalt de siste 20 årene.
Har også hatt det faglige utdanning og lederansvaret for alle politihund ekvipasjene i Telemark i den samme perioden.
I 2016 ble jeg pensjonist og startet opp min egen Hundeskole i Skien.
HUNDEN
Teddy – 6, 5 år – 10 kg tung – blandingshund av rasende Bichon Havanas og Shin Tzu
TESTEN
Først fikk hunden hilse på tre, for hunden totalt ukjente personer. To menn og en kvinne. Alle håndterte hunden, løftet den opp og lot hunden snuse og undersøke ansiktet til personene. Hunden ble også satt på et bord hvor jeg strekte på ben og undersøkte hundens tenner. Alt foregikk helt rolig og greit uten at hunden viste noen form for usikkerhet eller redsel. Hunden viste naturlig nysgjerrighet og gode sosiale egenskaper. Hunden fremstår som rolig og avbalansert.
Videre utsatte vi hunden for skrammel/bråk, spøkelse og trussel for å se hvordan hunden oppførte seg når den ble skremt.
Hunden viste høy terskel for å bli redd. Ingen negative avvik. Reagerer noe på trusselen, men avreagerer fort og viser i ingen form for lagring av opplevelsen.
Hunden fremviser ingen form for bytteforsvar og gir gjerne ifra seg ting den leker med.
Hunden fremviser ingen form for aggressivitet, skarphet eller forsvar og h
ar en avbalansert, rolig og trygg væremåte.
Hunde eier fremviste en trygg og sikker hund. Hund og eier fremviste et harmoniske og
trygt samarbeid. Samarbeidet de to imellom var tuftet på tillit.
Hunden fremstod også rent fysisk til å være i god kondisjon og velvære.
KONKLUSJON
Teddy er ingen farlig hund!!!!.
Hunden veier 10 kg og er svært håndterbar! Hva som har forårsaket at hunden bet kan jeg ikke gi noe sikkert svar på. Hunden kan ha blitt skremt, opplevd en situasjon som truende. Dette vil bare være gjetninger, men man skal være klar over at de er dyr vi her snakker om. Vi skal ha respekt for dyr og så kan dyr reagere irrasjonelt i enkelte situasjoner, uten at dette er en avlivningsgrunn!
Kittil Haugen
DEL GJERNE.