BETINGELSER OG PÅMELDINGS-VILKÅR FOR
KURS OG EVENTER

Betingelser og vilkår for all påmelding til undervisning i regi av Sissel Grana AS. Vilkårene gjelder også ved påmeldinger til månedlige medlemsskap/abonnementer som betales med kort.

 • Ved å fylle ut og sende påmeldingsskjema på www.sisselgrana.no og markere for å godkjenne vilkårene eller ved å bestille ved å betale med Vipps eller kort, har deltager akseptert vilkårene i denne avtalen.
 •  Priser står oppgitt på det enkelte event og kurs.
  Noen kurs kan delbetales, men det gis ofte rabatt for å betale med færrest mulig avdrag. Under hvert enkelt kurs står det om det kan betales med Vipps/kort og/eller om du får tilsendt faktura. Ved betaling til bankkonto tilkommer fakturagebyr, (per nå) kr. 75,- Faktura sendes på epost. Deltakeren er ansvarlig for å sjekke mail og sørge for at Sigra AS til enhver tid er oppdatert med korrekt mailadresse.
 • Dersom kurspriser endres mens du går på et kurs eller en utdannelse, gjelder den prisen som var da du meldte deg på.
 • Påmeldingen er økonomisk bindende for hele kursbeløpet uansett årsak. Dette gjelder også ved sykdom med eller uten legeerklæring. Det gis ikke refusjon for undervisning deltakere ikke deltar på.
 • Dersom arrangøren avlyser kurs/event vil du få full refusjon av beløpet som du har betalt til Sissel Grana AS.  Merk at Sissel Grana AS ikke er ansvarlig for eventuelle andre utgifter som du har hatt – inkludert, men ikke begrenset til flyreise, utgifter til andre former for transport, overnatting, tap av inntekt etc.
 • Angrerett: Ved kjøp av kortere kurs og kursrekker gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven. Punkt b sier at: «Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom». Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og våre standardkurs faller innenfor denne begrensningen og kunden har ikke angrerett. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder -se våre kjøpsbetingelser. Angrerett gjelder kun på «Dyretolkskolen».
 • Gjelder healing som betales som et månedlig medlemsskap med kort, «Healingvenn». Som medlem er du automatisk påmeldt, så du slipper å melde deg på fra gang til gang. Ingen bindingstid. Send Sissel en mail eller en SMS når du vil avslutte medlemsskapet, så avsluttes medlemsskapet ditt fra den datoen du gir beskjed. Både mennesker og dyr kan bli min healingvenn.
 • Gjelder kurs som betales som et månedlig medlemsskap med kort. Som medlem er du automatisk påmeldt til du gir beskjed om at du vil slutte. Det er ingen bindingstid. Send Sissel en mail eller en SMS når du vil avslutte medlemsskapet, så avsluttes medlemsskapet ditt før neste betaling. Du kan også selv avslutte medlemsskapet i kursportalen.
 • Per nå er det Sissel Grana AS og firmaet Hokas som følger opp manglende betalinger. Det beregnes gebyrer og forsinkelsesrente. Etter førstegangs påminnelse og inkassovarsel går fordringen til inkasso. Deltakeren kan stenges ute fra samlinger, inntil utestående beløp er betalt.
 • Dersom deltakeren ikke følger den avtalte nedbetalingsplanen og har 4000 kr eller mer utestående, har Sissel Grana AS anledning til å avslutte nedbetalingsavtalen hvis Sissel Grana AS ønsker det. Gjenstående beløp kan i så fall faktureres i sin helhet.
 • Ved internettundervisning trenger deltakeren PC og internettlinje. Minimumshastigheten er 512 kbps (0,5 Mbps).  Dette er minimumskravene for en PC: 1.4GHz Intel® Pentium® 4 or faster processor (or equivalent) for Microsoft® Windows® XP or Windows 7 2GHz Pentium 4 or faster processor (or equivalent) for Windows Vista® Windows XP, Windows Vista,Windows 7 or Windows 8 (32-bit/64-bit editions with 32-bit browser) 512MB of RAM (1GB recommended) for Windows XP or Windows 7; 1GB of RAM (2GB recommended) for Windows Vista or Windows 8 Microsoft Internet Explorer 8, or 9 (32 bit only); Mozilla Firefox 3 or higher; Google ChromeAdobe® Flash® Player 11.3
 • Kun betalende deltakere skal være tilstede ved internettundervisning eller ved visning av opptak av undervisning. Hvis en deltaker lar ikke-betalende delta på internettundervisning kan Sissel Grana AS kreve deltakeren for erstatning og for tapte inntekter.
 • All nettundervisning er i opptak med mindre det er spesifisert at undervisningen pågår live. Opptak av liveundervisning vil normalt legges på medlemsområdet, slik at det er mulig å se det i ettertid. Dersom et opptak av tekniske grunner ikke ble lagret, vil den ikke bli spilt inn på nytt.
 • Deltakerne har taushetsplikt om eventuelle sensitive sensitive opplysninger han/hun får ta del i på kurset.
 • Sissel Grana AS sitt undervisningsmateriell er underlagt opphavsrettigheter og beskyttelse etter reglene i Lov om åndsverk, samt at de også har beskyttelse under Lov om markedsføring.
 • Sissel Grana AS har copyright på materiell utdelt på skolen. Etter endt kurs/utdannelse, kan eleven ikke bruke navnet til Sissel Grana AS eller Sissel Grana i egen markedsføring uten skriftlig tillatelse. Eleven kan ikke bruke hele eller deler av kursopplegget, presentasjonene, kursmateriellet og annet innhold i skolen i egen undervisning / kurs uten skriftlig avtale med Sigrasenteret. Avtaler kan ikke overdras til andre, uten at Sissel Grana AS har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.
 • Vi tar forbehold om endringer.

 

 • Tillegg for eventer og kurs som betales med KORT som medlemsskap/abonnement.
 • Ingen bindingstid. Månedsbeløpet for eventet eller kurset betales per påbegynt måned. Deltakeren er selv ansvarlig for å avslutte abonnementet i NewKajabi (medlemsområdet på nett) når deltakeren ønsker å avslutte medlemsskapet eller skriftlig og dokumenterbart kontakte Sissel Grana AS om dette på SMS eller epost.

 

 • Tillegg for Dyretolkskolen.
 • Dyretolkskolen går over en periode på 24 måneder fra du begynner, og påmeldingen er bindende for hele perioden. Eleven får faktura på epost etter avtale.
 • Påmeldingen er økonomisk bindende for hele kursbeløpet uansett årsak. Dette gjelder også ved sykdom med eller uten legeerklæring. Det gis ikke refusjon for undervisning deltakere ikke deltar på.
 • Deltakeren binder seg til hele utdanningen ved påmelding, og det er 14 dagers angrerett fra du får tilsendt angrerettskjema. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjemaet på en slik måte at kunden kan dokumentere at det er sendt. (epost eller rekommandert sending) . Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter at han har deltatt på deler av undervisningen, vil Sissel Grana AS kreve betaling for gjennomført undervisning. Etter angrerettens utløp er påmeldingen bindende. Det gjelder ikke som avmelding å bare la være å betale fakturaen(e).
 • Skolen har løpende opptak.
 • Klokkeslett på helgesamlinger hvis ikke annen beskjed er gitt: 10-16. Klokkeslett på sommersamlingen blir sendt på epost før samlingene.
 • Sissel Grana AS gir studentene informasjon og beskjeder på epost og/eller gjennom facebookgruppe for studentene eller oppdatering om kurset på hjemmesiden.
 • Datoer og beskrivelse av opplegget står på hjemmesiden.
 • Dyretolkskolen inneholder: Nettundervisning og 8 oppmøtedager per år. Sted for skoleturen varierer, oppmøtesamlinger er per nå i Vestfold. Det er krav til 50 % oppmøte for å få kursbevis.
 • Elever som ønsker det kan bestille en elevsamtale pr skoleår. Denne er gratis, og kan tas ved oppmøte eller per telefon.
 • Dersom deltakeren mister en samling kan du ta den igjen senere dersom samlingen blir arrangert på nytt. Deltakeren slipper da å betale noe ekstra til Sissel Grana AS,
 • Sted for Dyretolkskolen: Skoletur er per nå til Langedrag og Rondane. Helgesamlinger er per nå i Vestfold, og besøksdagen på gård er i Larvik. Sted(er) kan endres.
 • Utgifter som kommer i tillegg til kursavgiften: Kursmateriell, pensumlitteratur/meditasjons-CD.  Fakturagebyr. Ved oppmøtesamlinger kommer eventuell dagpakke/inngangsbilletter til kursstedet, reise, overnatting og opphold i tillegg. Til internettsamlinger trenger du PC med høytaler (du trenger ikke kamera/mikrofon) og rask nok internettlinje og god nok PC til at du kan se og høre bra.
 • Rabatter: Deltakerne får rimeligere kurspris ved å betale med færrest mulig avdrag. Studentene får 20 % rabatt på konsultasjoner med Sissel.

VIL DU VITE MER?

Å bruke evnene mine gir meg så mange fine opplevelser. Jeg deler gode hjertevarme historier om mennesker, dyr og det som er «mellom himmel og jord». Ikke gå glipp av det som skjer!  Jeg deler på mail. 

Takk for at du meldte deg på!